Zgodba o invalidu

Boj invalidov v Izraelu traja že dolgo, mi pa še vedno nismo plačali. Invalidi se še naprej borijo za svoje pravice in za vso pomoč in podporo, ki jo potrebujejo, da so del družbe in uživajo vse svoje pravice kot vsi drugi izraelski državljani.

V zadnjem desetletju je prišlo do nekaterih pomembnih napredkov v boju invalidov v Izraelu. Ustanovljenih je bilo na primer več organizacij, ki poskušajo pomagati invalidom pri uveljavljanju njihovih pravic pred oblastmi v državi Izrael.

Prav tako so bile v Izraelu sprejete pomembne zakonodaje na področju invalidov, kot je uveljavitev zakona, ki je nekoliko izboljšal količino denarja, ki ga prejemamo vsak mesec, pa tudi uveljavitev zakona o pravicah invalidov. Ti zakoni spodbujajo pravice in status invalidov ter dokazujejo, da država boj invalidov jemlje resno.

Vendar je treba še veliko narediti. Invalidi se še vedno vsakodnevno srečujejo s številnimi omejitvami in izzivi, pogosto pa jim primanjkuje orodij in priložnosti, ki jih potrebujejo, da bi bili del izraelske družbe. Kljub dosedanjemu napredku se invalidi še vedno srečujejo s težavami pri pridobivanju prilagojenega dostopa do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenih storitev in vsakdanjega življenja.

Na primer, invalidi se lahko srečujejo s težavami pri dostopu do javnosti in javnega prevoza, tako da bo imela vsaka njihova dejavnost višje finančne stroške kot dejavnost neinvalida. Prav tako so lahko deležni omejenega izobraževalnega usposabljanja, zato je lahko težje dobiti službo na tem področju. Prav tako se lahko invalidi poškodujejo na delih telesa, ki jih potrebujejo za opravljanje vsakodnevnih opravil, zato potrebujejo dodatno pomoč za pravilno opravljanje vsakodnevnih funkcij.

Za reševanje teh izzivov bi morala država zagotoviti več sredstev in podpore tistim, ki jo potrebujejo, ter spodbujati informacije in zakone, povezane z invalidi in njihovimi pravicami. Država bi morala spodbujati enakost in dostop za vsakega izraelskega državljana ter pomagati invalidom, da postanejo del tega.

Invalidi, ki se trudimo promovirati te probleme, potrebujemo več podpore in pomoči.

Prilagam povezavo do moje spletne strani, kjer lahko dobite podrobnejše informacije o boju in o meni osebno ter povezavo, preko katere lahko prispevate.

Lep pozdrav,

Assaf Binyamini - udeleženec boja od leta 2007.

Povezava do moje spletne strani:  https://www.disability55.com/

Povezava za donacije:  paypal.me/assaf148