Zaštitne mjere za invalide

Živimo danas (pišem ove riječi u srijedu, 21.06.2023.) u realnosti u kojoj ima sigurnosnih incidenata raznih vrsta – kako u državi Izrael tako i na drugim mjestima u svijetu.

Kada je osoba napadnuta u ovakvom incidentu postoje, kao što znamo, 2 moguća odgovora: jedan je, naravno, boriti se sa napadačima - a drugi je pobjeći.

Osim što je u pitanju osoba sa invaliditetom koja se nađe u takvom situacija - vrlo često nijedna od ove dvije reakcije nije moguća - i tako se stvara smrtna zamka. I šta više: za mnoge osobe sa invaliditetom tjelesni invaliditet ne dozvoljava osobi koja pati od invaliditeta da drži pištolj za samoodbranu.

Iz ovih razloga može postojati prostor za otvoreno razmatranje zaštitnih mjera koje invalidna osoba

I pod pretpostavkom da bi takva zaštitna mjera, ako i kada se razvije, mogla biti i zloupotrebljena od strane nekog od invalida (jer, suprotno prihvaćenim stigmama, osoba s invaliditetom nije uvijek ' siromašan' ili 'dobra osoba') treba razmisliti i o utvrđivanju kriterija po kojima će osobe s invaliditetom imati pravo da prime ili koriste takve zaštitne mjere i koje Uslove.

Pisac je Assaf Binyamini, stanovnik kvarta Kiryat Menachem u Jerusalemu-Izrael.


Za više informacija o piscu ove poruke:

https://www.disability55.com