Zaščitni ukrepi za invalide

Danes (te besede pišem v sredo, 21. junija 2023) živimo v realnosti, v kateri prihaja do najrazličnejših varnostnih incidentov – tako v državi Izrael kot drugod po svetu.
Ko je oseba napadena v takem incidentu sta, kot vemo, možna 2 odgovora: eden je seveda boj z napadalci - drugi pa beg.
Ko pa gre za invalida, ki pade v takšno situacijo - zelo pogosto nobena od teh dveh reakcij ni možna - in tako se ustvari smrtna past. In še več: za mnoge invalide telesna okvara invalidni osebi ne dovoljuje, da bi držala pištolo za samoobrambo.
Iz teh razlogov je morda prostor za odprto obravnavo zaščitnih ukrepov, ki jih invalidna oseba
In ob predpostavki, da bi lahko takšen zaščitni ukrep, če in ko bo razvit, nekateri invalidi tudi zlorabili (ker v nasprotju s sprejetimi stigmami invalid ni vedno ' reven« ali »dober človek«) je treba razmisliti tudi o določitvi meril, katere invalidne osebe bodo upravičene do prejemanja ali uporabe takšnih zaščitnih ukrepov in pod katerimi pogoji.
Avtor je Assaf Binyamini, prebivalec soseske Kiryat Menachem v Jeruzalemu-Izrael.

Za več informacij o piscu tega sporočila:

https://www.disability55.com