వికలాంగులకు రక్షణ చర్యలు

ఈ రోజు మనం జీవిస్తున్నాము (నేను ఈ పదాలను బుధవారం, జూన్ 21, 2023 న వ్రాస్తున్నాను) ఇజ్రాయెల్ రాష్ట్రంలో మరియు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో వివిధ రకాల భద్రతా సంఘటనలు ఉన్న వాస్తవికతలో.

అటువంటి సంఘటనలో ఒక వ్యక్తి దాడి చేసినప్పుడు, మనకు తెలిసినట్లుగా, ప్రతిస్పందన కోసం 2 ఎంపికలు ఉన్నాయిః ఒకటి, వాస్తవానికి, దాడి చేసేవారితో పోరాడటం-మరియు మరొకటి పారిపోవడం.

అయితే, అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్న ఒక వికలాంగుడి విషయానికి వస్తే-ఈ రెండు ప్రతిస్పందనలలో ఏదీ సాధ్యం కాదు-అందువల్ల మరణ ఉచ్చు సృష్టించబడుతుంది. అంతేకాకుండా, అనేక మంది వికలాంగులకు, శారీరక వైకల్యం వైకల్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని ఆత్మరక్షణ కోసం తుపాకీని పట్టుకోవడానికి అనుమతించదు.

ఈ కారణాల వల్ల, అటువంటి పరిస్థితిలో వికలాంగుడు ఉపయోగించగల భద్రతా చర్యలను బహిరంగంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి స్థలం ఉండవచ్చు.

మరియు అటువంటి భద్రతలను అభివృద్ధి చేస్తే మరియు అభివృద్ధి చేసినప్పుడు, కొంతమంది వికలాంగులు కూడా దుర్వినియోగం చేయగలరని అనుకుంటే (ఎందుకంటే, ఆమోదించబడిన అవమానాలకు విరుద్ధంగా, వికలాంగుడు ఎల్లప్పుడూ "పేద వ్యక్తి" లేదా" మంచి వ్యక్తి" కాదు) ఒకరు కూడా ఆలోచించాలి, ఏ వికలాంగులు అటువంటి భద్రతలను స్వీకరించడానికి లేదా ఉపయోగించడానికి అర్హులు, మరియు ఏ నిబంధనలు.

ఈ రచయిత ఇజ్రాయెల్ లోని జెరూసలెం లోని కిర్యత్ మెనాకెమ్ పరిసరాల్లో నివసిస్తున్న అస్సాఫ్ బెంజమిని.


ఈ పోస్ట్ యొక్క రచయిత గురించి మరింత తెలుసుకోండి:

https://www.disability55.com