ઉત્પાદન પ્રસ્તાવ

હું ઇઝરાઇલી નાગરિક છું, અને મારો જન્મ 1972 ના અંતમાં થયો હતો. ઘણા કિસ્સાઓમાં જ્યાં હું મારા ઘર માટે વિદ્યુત ઉપકરણો મંગાવું છું, ત્યારે મને એક સમસ્યા છે: જ્યારે મને ઉત્પાદનને મારા ઘરે યોગ્ય સ્થાને લાવવામાં સહાયની જરૂર હોય, મારી શારીરિક અપંગતાને કારણે હું મારી જાતે જ કાર્યવાહી કરી શકતો નથી, સહાય મેળવવાનો કોઈ રસ્તો નથી. હું એકલો રહું છું અને મદદ કરવા માટે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ નથી, અને ઇઝરાઇલ રાજ્યમાં કોઈ સંગઠન, સંગઠન અથવા સરકારી કચેરી નથી જે આવા કિસ્સામાં મદદ કરી શકે.

હું એ પણ નિર્દેશ કરું છું કે ઇઝરાઇલમાં વિદ્યુત ઉપકરણોનું ઉત્પાદન અથવા પરિવહન કરતી કંપનીઓ સહાય માટે ભારપૂર્વક ઇનકાર કરે છે - અને જો તેઓ તેમને તેના માટે ચુકવણી આપે તો પણ. અલબત્ત, લગભગ તમામ કેસોમાં જ્યાં હું કોઈ એવી કંપની શોધવાનું સંચાલન કરું છું જે સહાય માટે તૈયાર છે, મારે હંમેશાં કેપ્ટિવ ગ્રાહક બનવા માટે વધુ કોઈ વિકલ્પ ન હોવા માટે અતિશય કિંમત ચૂકવવી પડશે.

ઇઝરાઇલ રાજ્યમાં 9 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ લેખનના સમયની જેમ આ સ્થિતિ છે, વિશ્વના દેશો અથવા પ્રદેશોમાં આ ક્ષેત્રમાં પરિસ્થિતિ શું છે તે મને ખબર નથી.

કોઈ પણ સંજોગોમાં, હું એવી કંપનીઓને ક callલ કરું છું કે જે વિદ્યુત ઉપકરણોનું ઉત્પાદન અથવા પરિવહન કરે છે, જેથી વિકલાંગોને ઘરની કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ ઉત્પાદન સ્થાપિત કરવા અથવા લાવવાની સેવા પ્રદાન કરી શકાય અને બધી વાસ્તવિકતાને ટાળવા માટે મેં અહીં વર્ણવેલ છે.

શ્રેષ્ઠ સાદર,

અસાફ બેનીઆમિની.

પોસ્ટ સ્ક્રિપ્ટમ. 1 ) મારો ફોન નંબર: 972-58-6784040.

2 ) મારી વેબસાઇટ:  https://www.disability55.com/