nuqqas ta’ protezzjoni

Darba naħseb f’idea għal xi tip ta’ prodott, u ntellagħha fuq l-Internet.

Imma hemm problema: il-proċess kollu li nbiddel idea fi prodott jiswa ħafna flus. Peress li jien persuna li ngħix bi dħul baxx ħafna (allowance tad-diżabilità mill-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni) ma nistax naffordja nħallas għaliha. U barra minn hekk: meta wieħed iqis is-severità tas-sitwazzjoni tiegħi, anke skontijiet għoljin ħafna sempliċement mhux se jgħinu.

Lanqas m'għandi l-kapaċità li niddefendi idea, peress li biex niddefendi idea hemm bżonn ta' xogħol organizzat b'uffiċċju ta' edituri tal-privattivi - u lanqas jien ma nistax inħallas għal dan.

Għalhekk nistaqsi jekk il-ħila li nippromwovi ideat ta' prodotti għandhiex tkun riżervata għas-sinjuri biss.

*Għal aktar informazzjoni dwari:

https://www.disability55.com