ukuntula isivikelo

Ngesinye isikhathi ngicabanga ngombono womkhiqizo othile, bese ngiwulayisha ku-inthanethi.

Kodwa kunenkinga: yonke inqubo yokuguqula umbono ube umkhiqizo ibiza imali eningi. Njengoba ngingumuntu ophila ngemali encane kakhulu (isibonelelo sokukhubazeka esivela eNational Insurance Institute) angikwazi ukukukhokhela. Ngaphezu kwalokho: ngokucabangela ubunzima besimo sami, ngisho nezaphulelo eziphakeme kakhulu ngeke zisize.

Anginalo futhi ikhono lokuvikela umbono, ngoba ukuze ngivikele umbono kunesidingo somsebenzi ohlelekile nehhovisi labameli belungelo lobunikazi - futhi angikwazi ukukukhokhela lokho.

Ngakho-ke ngiyazibuza ukuthi ikhono lokuthuthukisa imibono yomkhiqizo kufanele libekelwe abacebile kuphela.

*Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngami:

https://www.disability55.com