עצומה

24.5.2020

אל: מר ישראל כ"ץ-שר האוצר.

מר יעקב ליצמן-שר הבינוי והשיכון.

אנו, ציבור הנכים השקופים שנכותם אינה נראית באופן בולט כלפי חוץ, ובכלל זה ציבור פגועי הנפש במדינת ישראל מבקשים להתריע על עוול שנמשך שנים ארוכות: אפליה שננקטת כלפינו בעניין גובה הסיוע שאנחנו מקבלים לצורך תשלום שכר דירה. קצבת הנכות ממנה אנו מתקיימים היא 3217 שקלים לחודש-וגובה הסיוע לצורך תשלום שכר הדירה בסך 770 שקלים לחודש אינו מתחשב בהוצאותינו ההכרחיות לצורך קיום: מזון, תרופות, נסיעה בתחבורה הציבורית וכיו"ב(ויש לציין כי במרביתן המכריע של ההוצאות הללו אנחנו לא זכאים להנחות כלשהן-וזאת פרט להנחה של 80% בתשלומי הארנונה שאומנם מקילה עלינו באופן משמעותי-אלא שבגלל הכנסתינו הנמוכה אפילו הנחה זו לעתים קרובות רחוקה מלתת מענה אמיתי עבורנו).  וכל זאת בשעה שקבוצות מוחלשות אחרות באוכלוסייה כמו ציבור הגמלאים מקבלים דמי השתתפות גבוהים בהרבה מ-770 שקלים לחודש.

ולפיכך אנו מבקשים כי סכום הסיוע שאנו מקבלים לצורך תשלום שכר-דירה יוגדל ויוצמד לעלויות השכירות הנוכחיות.

על החתום: