Trợ cấp xã hội

Đến:

Tôi là một người Do Thái khuyết tật ở Jerusalem-ISRAEL. Nhà nước  ISRAEL không cho phép những người khuyết tật như tôi mua nhu yếu phẩm như thức ăn, thuốc men v.v.

Tôi đang tìm giải pháp cho vấn đề này.

Assaf Benyamini.

*1) Địa chỉ email của tôi là: 029547403@walla.co.il hoặc: asb783a@gmail.com hoặc: assaf197254@yahoo.co.il hoặc: ass.benyamini@yandex.com hoặc: a32assaf@outlook.com hoặc: assaf002@mail2world.com hoặc: assaffff@protonmail.com

2) Số điện thoại của tôi là: đt bàn-9722-6427757.

di động-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.

3) Đại chỉ hòm thư của tôi: 115/4 đường Costa Rica, khu Qiriat Menahem, Jerusalem, ISRAEL, zip: 9662592.

4) Liên kết paypal.me của tôi: paypal.me/assaf148

5) Liên kết này dẫn đến website chứa nhiều thông tin hơn về tôi bằng nhiều ngôn ngữ:

https://assafcontent.ghost.io/


6) Tôi xin bổ sung rằng bản ngữ của tôi là tiếng Hebrew và kĩ năng ngoại ngữ của tôi rất kém – trừ tiếng Anh ở trình độ trung bình kém và tiếng Pháp ở trình độ rất kém. Tôi không có kiến thức gì về khu vực địa lý này. Tôi đã nhờ một công ti dịch thuật viết giúp tôi lá thư này.