thiếu bảo vệ

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ ra một ý tưởng cho một sản phẩm và tôi đưa nó lên Internet.

Nhưng có một vấn đề: toàn bộ quá trình biến một ý tưởng thành một sản phẩm tốn rất nhiều tiền. Vì tôi sống với thu nhập rất thấp (từ lương hưu khuyết tật của Viện Bảo hiểm Quốc gia), tôi không thể trả tiền cho nó. Hơn nữa, do mức độ nghiêm trọng của tình trạng của tôi, ngay cả những giả định rất cao cũng sẽ không giúp ích gì.

Tôi cũng không có khả năng bảo vệ một ý tưởng, vì để bảo vệ một ý tưởng, bạn cần phải làm việc với một công ty luật bằng sáng chế - và tôi cũng không thể trả tiền cho điều đó.

Vì vậy, tôi tự hỏi liệu khả năng quảng bá ý tưởng sản phẩm có nên chỉ dành riêng cho người giàu.

*Để biết thêm thông tin về tôi:

https://www.disability55.com