ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਮੈਂ "ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:

1) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 51101 ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।

2) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ.

ਉੱਤਮ ਸਨਮਾਨ,

ਅਸਫ਼ ਬੇਨਯਾਮਿਨੀ

ਪੋਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟਮ। 1) ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 https://www.disability55.com/radio-channels-online/

 

2) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੀਬੀਸੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 

https://www.disability55.com/news-channels/