Սոցիալական օգնություն

Ում.

Ես հրեա հաշմանդամ եմ Իսրայելի Երուսաղեմից։ Իսրայելը թույլ չի տալիս ինձ պես հաշմանդամների կատարել այնպիսի էական կարիքների բավարարում, ինչպիսին են մթերքի և դեղորայքի և այլնի գնումները։ Ես լուծումներ եմ փնտրում այդ կապակցությամբ։

Ասսաֆ Բենյամինի

1)Իմ էլ. հասցեներն են.

029547403@walla.co.il կամ՝ asb783a@gmail.com կամ՝ assaf197254@yahoo.co.il կամ՝

ass.benyamini@yandex.com կամ՝ a32assaf@outlook.com կամ՝ assaf002@mail2world.com

կամ՝ assaffff@protonmail.com

2)Իմ հեռախոսահամսրներն են՝

Քաղաքային՝ 9722-6427757.

Բջջային՝ 972-58-6784040.

Ֆաքս՝ 972-77-270007

3)Իմ փոստային հասցեն է՝ 115/4 ^տէՅ ր^Յ տէր©6է, ^տ^է տշոՅհշտ ոշքցհԵօրհօօճ, յ©րստՅ|6տ, 1Տ^^ԸԼ, ^բ։ 9662592.

4)Կից ներկայացված իմ բ37բ31֊ի հղումն է՝ բ37բ31.^6/3տտ3ք148

5)Այստեղ է իմ մասին տարբեր լեզուներով ներկայացված ավելի մանրամասն տվյալներով հղում՝

https://assafcontent.ghost.io/


6)Կնշենք որ ես եբրայերեն տիրապետող անձ եմ՝ օտար լեզուների վատ իմացությամբ։ Լեզուների իմացության մակարդակս ցածր է, չհաշված՝ միջին, ավելի շատ բավարար մակարդակի անգլերենի և ֆրանսերենի սկսնակ մակարդակի իմացությունս։ Այս ամենից ավելի ոչինչ չգիտեմ տվյալ ոլորտում։ Դիմել եմ պրոֆեսիոնալ թարգմանության կազմակերպություն՝ այս նամակը գրելու համար։