Số điện thoại di động

Người nhận:

Nội dung: Công cụ tìm kiếm theo số điện thoại di động.

Chào anh/chị,

Tôi đang quan tâm đến công cụ tìm kiếm mà có thể tìm kiếm số điện thoại theo tên người, tên công ty, tên miền, tên địa chỉ email,…

Trân trọng,

Assaf Benyamini,

115 đường Costa Rica,

Lối vào A – Căn hộ 4,

Kiryat Menahem,

Jerusalem,9662592.

Điện thoại:

-          Nhà riêng: +972-2-6427757.

-          Di động: +972-52-4575172.

-          Fax: +972-77-2700076.

Lưu ý:

1) CMND của tôi: 029547403

2) Email :029547403@walla.co.il

hoặc: asb783a@gmail.com

hoặc: assaf197254@yahoo.co.il

hoặc: ass.benyamini@yandex.com

hoặc: a32assaf@outlook.com

hoặc: assaf002@mail2world.com

3) Lưu ý rằng tôi là người khuyết tật đang nhận trợ cấp từ Cơ quan bảo hiểm quốc gia, vì vậy khả năng chi trả của tôi cho gói dữ liệu này rất giới hạn và tôi giá tốt nhất.

4) Máy tính tôi đang sử dụng tại nhà là:

Cấu hình: Processor Intel (R) Core (TM) i5-3470 CPU @ 3.20 GHZ

Bộ nhớ (RAM): 8GB (7.88GB còn trống)

Phần cứng: 64-bit

Tên hiệu máy tính: PC-111886-

5) Tôi đã thuê nó từ thứ 2, ngày 30/12/2019 từ cửa hàng "Meta'amei Michshuv" (bao gồm cục sạc)

6) Tôi sử dụng chương trình Windows 10, 64-bit và sử dụng công cụ phóng đại màn hình vì tật về mắt.

7) ISP của tôi: "HOT".

8) Tôi gửi kèm đường dẫn đến hướng dẫn đi lại trong xã hội có tên "Nitgaber" ("Chung ta cùng vượt qua") mà tôi tham gia từ 10/08/2020:

http://www.nitgaber.com/

Hướng dẫn của việc đi lại và người sang lập là bà Tatiana Kadochkin và có thể liên hệ với bà ấy qua số điện thoại sau: 972-52-3708001 từ Chủ nhật đến Thứ 5, 11h sáng đến 8 giờ tối, ngoại trừ ngày lễ của người Do Thái.