Skyddsåtgärder för funktionshindrade

Vi lever idag (jag skriver dessa ord onsdagen den 21 juni 2023) i en verklighet där det förekommer säkerhetsincidenter av olika slag – både i staten Israel och på andra platser i världen.

När en person blir attackerad vid en sådan incident finns det, som vi vet, 2 möjliga svar: Det ena är förstås att slåss med angriparna - och det andra är att springa iväg.

Men när det gäller en funktionshindrad person som hamnar i en sådan situation – väldigt ofta är ingen av dessa två reaktioner möjliga – och därmed skapas en dödsfälla. Och vad mer är: för många funktionshindrade tillåter inte den fysiska funktionsnedsättningen den som lider av funktionsnedsättningen att hålla ett vapen för självförsvar.

Av dessa skäl kan det finnas utrymme för ett öppet övervägande av skyddsåtgärder som den funktionshindrade personen skulle kunna användas i en sådan situation.

Och under antagandet att en sådan skyddsåtgärd, om och när den utvecklas, också skulle kunna missbrukas av några av de funktionshindrade (eftersom, i motsats till de accepterade stigmatiseringarna, är en funktionshindrad person inte alltid ' fattig' eller 'en god person') bör man också tänka på att fastställa kriterier för vilka funktionshindrade personer som kommer att ha rätt att ta emot eller använda sådana skyddsåtgärder, och vilka villkor.

Författaren är Assaf Binyamini, invånare i kvarteret Kiryat Menachem i Jerusalem-Israel.


För mer information om författaren till detta meddelande:

https://www.disability55.com