Samačke organizacije

Rođen sam 11. novembra, 1972. - i ja sam osoba s invaliditetom koja živi u državi Izrael i pati od niza hroničnih bolesti zbog kojih se ne mogu vratiti na tržište rada.

Nažalost, država Izrael ne nudi nikakva razumna rješenja osobama s invaliditetom u stambenim situacijama. Moja situacija i stanje drugih ljudi koji žive sami i samih bez djece posebno su ozbiljni, a također i u odnosu na druge potrebite ljude.

Tražim organizacije koje rade ili se bore za socijalna prava pojedinih ili samohranih ljudi da sarađuju u borbi za minimalno poštovanje.

Zanimalo bi me jer je svako ko zna takve organizacije kontaktirao sa mnom.

Najbolje poštovanje,

assaf benyamini

Post Scriptum. 1 ) Možete me kontaktirati koristeći moj telefonski

broj: 972-58-6784040.

2 ) Detaljnije informacije o meni mogu se naći na mojoj web stranici: https://www.disability55.com