सामाजिक सहयोग

प्रापक:

म जेरूसेलम-इजरायलको अशक्त यहुदी पुरूष हुँ। इजरायल राज्यले म जस्ता अशक्त मानिसहरूलाई अत्यन्तै आधारभूत जीविका आवश्यकताहरू

जस्तै खाना, औषधि र अन्य कुराहरू खरिद गर्ने क्षमता प्रदान गर्दैन।

म यसको समाधान खोजिरहेको छु।

असाफ बेनयामिनी।

*1)मेरो इमेल ठेगानाहरू: 029547403@walla.co.il वा: asb783a@gmail.com वा: assaf197254@yahoo.co.il वा: ass.benyamini@yandex.com वा: a32assaf@outlook.com वा: assaf002@mail2world.com वा: assaffff@protonmail.com

2)मेरो फोन नम्बरहरू: गृह-972-2-6427757

सेल फोन-972-58-6784040, फ्याक्स-972-77-2700076

3)मेरो पत्राचार ठेगाना: 115/4 costa rica street, qiriat menahem neighborhood, Jerusalem, ISRAEL, zip: 9662592

4)मेरो paypal.me को लिङ्क यहाँ छ: paypal.me/assaf148

5) विभिन्न भाषाहरूमा उपलब्ध रहेको मसँग सम्बन्धित थप सामग्री सहितको वेबसाइटको लिङ्क यहाँ छ:

https://assafcontent.ghost.io/


6)म उल्लेख गर्छु कि म हिब्रु भाषी हुँ र मेरो वैदेशिक भाषा सीपहरू एकदमै कमजोर छन्, अपवाद स्वरूप मलाई मध्यमदेखि न्यून स्तरको अङ्ग्रेजी भाषा र एकदमै न्यून स्तरको फ्रान्सेली भाषा आउँछ। यस क्षेत्रमा मलाई थप ज्ञान छैन। यो पत्र लेख्न पनि मैले व्यावसायिक अनुवादन कम्पनीको सहायता लिएको छु।