Propozimet kërkimore

Siç dihet, studentët në fusha të ndryshme ndonjëherë kërkojnë tema kërkimore në fushën që studiojnë.

Ideja është të krijoni një lidhje “" sit midis njerëzve (dhe jo vetëm akademikëve) të cilët do të ofrojnë ide për tema kërkimore në fusha të ndryshme dhe studentë që mund t'i përdorin këto tema për hulumtimin e tyre.

Do të vërej se nuk jam akademik apo i diplomuar në ndonjë institucion akademik ose universitar.

Meqenëse nuk jam profesionist në fushat e ndryshme të llogaritjes, dhe duke pasur parasysh të ardhurat e mia të ulëta, nuk mund të bëj një projekt të tillë në një mënyrë praktike.

Në çdo rast, kushdo që dëshiron të zhvillojë projektin do të jetë në gjendje të më kontaktojë sipas detajeve personale që bashkëngjit këtu.

Përshëndetje më të mira,

assaf benyamini.

Post Scriptum. detajet e mia personale për kontakt:

1) Numri i telefonit: 972-58-6784040.

2) Uebfaqja ime:   https://www.disability55.com/