Programvareide

Til:

Emne: Programvareide.

Kjære herr eller fru

Nylig (jeg skriver disse bemerkningene fredag

3. april 2020) prøvde jeg å finne ut om det finnes søkemotorer på Internett der man kan finne mobiltelefonnumre etter en persons navn, selskaps- eller domenenavn, e-postadresse, osv.

Etter å ha forhørt meg med mange teknologiselskaper, ble det klart for meg at slik spesifikk programvare trolig ikke eksisterer.

Jeg vil derfor spørre deg: Finnes det en prosedyre for å bestille en slik utvikling fra et programvareselskap, der jeg foreslår meg seg selv som en partner?

Jeg setter pris på om du kan forklare så mye som mulig om en slik prosedyre.

Med vennlig hilsen,

Assaf Benyamini,

115 Costa Rica Street ,

Entrance A - Apartment 4,

Kiryat Menachem,

Jerusalem,9662592.

Telefonnumre: Hjemme -+972-2-6427757. Mobil+972-52-4575172.

Faks -+972-77-2700076.

P.S.

Min ID: 029547403

2) E-postadresser

029547403@walla.co.il

asb783a@gmail.com

assaf197254@yahoo.co.il

ass.benyamini@yandex.com

a32assaf@outlook.com

assaf002@mail2world.com

3) Merk at jeg er en ufør person som lever på uføretrygd, og derfor er mine evne hva gjelder en innledende betaling for utviklingen av slik programvare begrenset og svært problematisk. Jeg er dessuten ikke en dataprogrammerer - ei heller vet jeg hvordan man utvikler programvaren selv.

4) Hjemme bruker jeg en datamaskin av modellen:

Prosessor Intel (R) Core (TM) i5-3470 CPU @ 3,20 GHz

Minne installert (RAM): 8 GB

(7,88 GBusable)

64-bit Windows 10 og en 64-bit basert prosessor

Datamaskinnavn: PC-111886-

Jeg har leid den siden

Mandag 30. Desember 2019 fra "Meta'amei Michshuv" (dvs. "Computing Adapters").

5) Jeg bruker operativsystemet

Windows 10, 64-bit

6) Jeg surfer på nettet med Chrome, og jeg bruker en betydelig forstørrelse av skjermbokstavene på grunn av synsproblemer.

7) Min ISP: “Hot” selskap.

8) Jeg legger ved en lenke til nettstedet til en sosial bevegelse kalt "Nitgaber" ("Vi skal overkomme" på hebraisk) som jeg ble med 10. August 2018:

http://www.nitgaber.com/

Lederen av bevegelsen og grunnleggeren vår er fru Tatiana Kadochkin, og hun kan kontaktes på telefon

+972-52-3708001 søndag til torsdag mellom

11 til 20 - Dette er unntatt jødiske helligdager og spesielle anledninger.

9) Her er CV-en min:

CV-Assaf Binyamini:

Personlig informasjon: Asaf Binyamini, I.D. 029547403.

Fødselsdato: 11.11.1972

Adresse: 115 Costa Rica Street, Kiryat Menachem, Jerusalem.

Telefonnumre:

Hjemme: +972-2-6427757.

Mobil: +972-52-4575172. Faksnummer: +972-77-2700076.

Utdanning: 10 års studier og delvis matrikulering.

Militærtjeneste: Fritatt av medisinske årsaker.

Yrkeserfaring

1991 - Arbeid i tømrerselskapet "R.S.T."(sør for Tel Aviv)

1998-2005 - Arbeid på nasjonalbiblioteket, hjelpe bibliotekets profesjonelle stab med en rekke ulike oppgaver.

2009-2010 - Arbeid i juvelbutikken "ABCD" - sportsvarer.

Februar-mai 2019 - arbeid i dataselskapet HM SOFT

Frivillig arbeid:

Aktiv i kamphovedkvarteteret til de uføre.

Frivillig arbeid på Center for the Fulfillment of Rights of the Jerusalem Municipality med assistanse til personer i nød.

Generell informasjon: Høy motivasjon, sterke muntlige og skriftlige ferdigheter, improvisering og problemløsning.

Har lenge vært kjent med sivilsamfunnsorganisasjoner.

Å lide av en fysisk funksjonsnedsettelse som forhindrer meg fra å løfte ting og stå lengre perioder på føttene mine.

10) Jeg vil bemerke at hebraisk er mitt morsmål og kunnskapen min om andre språk er svært dårlig (unntatt for engelsk på medium til lavt nivå og fransk på svært lavt nivå, og jeg har ingen kunnskap om andre språk). Følgelig, hvis og når jeg får forslag til å utvikle programvaren og/eller partnerskap, vil jeg foretrekke å gjøre det på hebraisk

11) Det terapeutiske rammeverket jeg er i:

"Reut" forening - "Avivit" hostel,

6 Avivit Street,

Kiryat Menachem,

Jerusalem, postnummer: 9650816.

Telefonnumre på hostelets kontorer:

+972-2-6432551. eller:+972-2-6428351 .

E-postadressen til hostelet: avivit6@barak.net.il

12) Sosialarbeideren til hostelet "Avivit", på et møte med henne tirsdag 12.12.2017 klokken 13:30 fikk jeg forbud mot å oppgi noen informasjon om henne og/eller andre ansatte på hostelet “Avivit” eller foreningen “Reut”.