Prijedlozi istraživanja

Kao što je poznato, studenti na raznim poljima ponekad traže istraživačke teme na terenu koje proučavaju.

Ideja je postaviti “ connectt" mjesto između ljudi (a ne samo akademika) koji će ponuditi ideje za istraživačke teme na različitim oblastima i studenata koji mogu koristiti ove teme za njihovo istraživanje.

Primijetit ću da nisam akademski ili diplomski studij bilo koje akademske ili univerzitetske institucije.

Budući da nisam profesionalac u različitim oblastima računanja, a s obzirom na svoj mali prihod, ne mogu takav projekat na praktičan način.

U svakom slučaju, svako ko želi razviti projekt moći će me kontaktirati prema osobnim detaljima koje ovdje pridajem.

Najbolje poštovanje,

assaf benyamini.

Post Scriptum. moji lični detalji za kontakt:

1) Broj telefona: 972-58-6784040.

2) Moja web stranica: https://www.disability55.com/