Priča sa invaliditetom

Borba invalida u Izraelu traje već dugo, a mi još nismo platili. Invalidi nastavljaju da se bore za svoja prava, te za svu pomoć i podršku koja im je potrebna da budu dio društva i uživaju sva svoja prava kao i svaki drugi građanin Izraela.

U posljednjoj deceniji došlo je do nekih važnih pomaka u borbi za invalide u Izraelu. Na primjer, osnovan je niz organizacija koje pokušavaju pomoći osobama s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava pred vlastima u Državi Izrael.

Također, doneseni su važni zakoni u oblasti invalida u Izraelu, poput donošenja zakona koji je donekle poboljšao iznos novca koji svaki mjesec primamo, kao i donošenje Zakona o pravima osoba sa invaliditetom. Ovi zakoni promovišu prava i status invalida i dokazuju da država ozbiljno shvata borbu invalida.

Međutim, ima još mnogo toga da se uradi. Invalidi se i dalje svakodnevno susreću s brojnim ograničenjima i izazovima, a često im nedostaju alati i mogućnosti koje su im potrebne da budu dio izraelskog društva. Uprkos postojećem napretku, osobe sa invaliditetom i dalje nailaze na poteškoće u dobijanju prilagođenog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenim uslugama i svakodnevnom životu.

Na primjer, osobe sa invaliditetom mogu naići na poteškoće u pristupu javnom i javnom prevozu, tako da će svaka njihova aktivnost imati veći finansijski trošak od aktivnosti građanina bez invaliditeta. Takođe, mogu dobiti ograničenu obrazovnu obuku, pa im posao na terenu može biti teži. Također, invalidi mogu biti ozlijeđeni u dijelovima tijela koji su im potrebni za obavljanje svakodnevnih zadataka, pa im je stoga potrebna dodatna pomoć za pravilno obavljanje svakodnevne funkcije.

Da bi se suočila sa ovim izazovima, država bi trebalo da obezbedi više resursa i podrške onima kojima je to potrebno, i da promoviše informacije i zakone koji se odnose na invalide i njihova prava. Država bi trebala djelovati na promicanju jednakosti i pristupa za svakog izraelskog građanina i pomoći osobama s invaliditetom da budu dio toga.

Nama, kao osobama sa invaliditetom koji pokušavaju da promovišu ova pitanja, treba više podrške i pomoći.

Ovdje prilažem link na moju web stranicu gdje možete dobiti detaljnije informacije o borbi i o meni lično, kao i link preko kojeg možete donirati.

Srdačan pozdrav,

Assaf Binyamini-učesnik u borbi od 2007.

Link na moju web stranicu:  https://www.disability55.com/

Link za donaciju:  paypal.me/assaf148