Príbeh so zdravotným postihnutím

Boj invalidov v Izraeli trvá už dlho a my sme stále nezaplatili. Postihnutí naďalej bojujú za svoje práva a za všetku pomoc a podporu, ktorú potrebujú, aby mohli byť súčasťou spoločnosti a využívať všetky svoje práva ako ktorýkoľvek iný izraelský občan.

V poslednom desaťročí došlo v Izraeli k významným pokrokom v boji zdravotne postihnutých. Vzniklo napríklad množstvo organizácií, ktoré sa snažia pomáhať postihnutým pri uplatňovaní ich práv pred úradmi v štáte Izrael.

V Izraeli boli tiež prijaté dôležité právne predpisy v oblasti zdravotne postihnutých, ako napríklad prijatie zákona, ktorý trochu zlepšil množstvo peňazí, ktoré dostávame každý mesiac, ako aj prijatie zákona o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto právne predpisy podporujú práva a postavenie zdravotne postihnutých a dokazujú, že štát berie boj zdravotne postihnutých vážne.

Stále je však čo robiť. Postihnutí sa stále denne stretávajú s mnohými obmedzeniami a výzvami a často im chýbajú nástroje a príležitosti, ktoré potrebujú, aby mohli byť súčasťou izraelskej spoločnosti. Napriek existujúcemu pokroku sa zdravotne postihnutí stále stretávajú s ťažkosťami pri získavaní prispôsobeného prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotníckym službám a každodennému životu.

Napríklad zdravotne postihnutí sa môžu stretnúť s ťažkosťami pri prístupe k verejnej a verejnej doprave, takže každá ich činnosť bude mať vyššie finančné náklady ako činnosť občana bez zdravotného postihnutia. Môžu tiež absolvovať obmedzené vzdelanie, takže získať prácu v tejto oblasti môže byť pre nich ťažšie. Postihnutí môžu byť tiež zranení na častiach tela, ktoré potrebujú na vykonávanie každodenných úloh, a preto potrebujú ďalšiu pomoc na správne vykonávanie každodennej funkcie.

Na riešenie týchto výziev by mal štát poskytnúť viac zdrojov a podpory tým, ktorí to potrebujú, a presadzovať informácie a zákony týkajúce sa zdravotne postihnutých a ich práv. Štát by mal konať tak, aby podporoval rovnosť a prístup pre každého izraelského občana a pomáhal zdravotne postihnutým stať sa jeho súčasťou.

My ako zdravotne postihnutí, ktorí sa snažíme presadzovať tieto problémy, potrebujeme väčšiu podporu a pomoc.

Tu prikladám odkaz na moju stránku, kde môžete získať podrobnejšie informácie o boji a o mne osobne, ako aj odkaz, cez ktorý môžete prispieť.

S Pozdravom,

Assaf Binyamini-Účastník boja od roku 2007.

Odkaz na môj web:  https://www.disability55.com/

Odkaz na darovanie:  paypal.me/assaf148