Pakikinig at panonood ng alok

Nagpapatakbo ako ng blog na tinatawag na "Impormasyon para sa mga taong may mga kapansanan".

Sa aking blog nag-aalok ako, bukod sa iba pang mga bagay:

1) Mag-link sa humigit-kumulang 51101 na mga channel sa radyo, sa maraming wika, mula sa maraming lugar sa mundo na tumatalakay sa marami at iba't ibang larangan ng interes.

2) Isang link para manood ng breaking news ng British broadcasting network na BBC.

At lahat ng ito ay walang limitasyon at walang bayad.

Binabati kita,

assaf benyamini.

Post Scriptum. 1) Isang link sa mga channel ng radyo na maaaring maabot sa pamamagitan ng aking blog:

 https://www.disability55.com/radio-channels-online/

 

2) Isang link sa breaking news mula sa British broadcasting network BBC na maaaring matingnan mula sa aking blog:

 

https://www.disability55.com/news-channels/