பாதுகாப்பு இல்லாமை

எப்போதாவது, நான் ஒரு தயாரிப்புக்கான யோசனையைப் பற்றி யோசிக்கிறேன், அதை இணையத்தில் வைக்கிறேன்.

ஆனால் ஒரு சிக்கல் உள்ளது: ஒரு யோசனையை ஒரு தயாரிப்பாக மாற்றுவதற்கான முழு செயல்முறையும் நிறைய பணம் செலவாகும். நான் மிகக் குறைந்த வருமானத்தில் (தேசிய காப்பீட்டு நிறுவன ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியத்திலிருந்து) வாழ்வதால், என்னால் அதற்கு பணம் செலுத்த முடியாது. மேலும், எனது நிலையின் தீவிரம் காரணமாக, மிக உயர்ந்த அனுமானங்கள் கூட உதவாது.

ஒரு யோசனையைப் பாதுகாக்கும் திறனும் எனக்கு இல்லை, ஏனென்றால் ஒரு யோசனையைப் பாதுகாக்க நீங்கள் ஒரு காப்புரிமை சட்ட நிறுவனத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும் - அதற்கும் என்னால் பணம் செலுத்த முடியாது.

எனவே தயாரிப்பு யோசனைகளை ஊக்குவிக்கும் திறன் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வேண்டுமா என்று நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன்.

*என்னைப் பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு:

https://www.disability55.com