Организации за самци

Роден сум на 11 ноември, 1972 година - и јас сум инвалидно лице кое живее во државата Израел и страда од серија хронични заболувања заради кои не можам да се вратам на пазарот на трудот.

За жал, државата Израел не нуди разумни решенија за лицата со посебни потреби во станбени ситуации. Мојата состојба и онаа на другите луѓе кои живеат сами и сингл без деца се особено сериозни, а исто така и во однос на другите сиромашни луѓе.

Барам организации кои работат или се борат за социјалните права на индивидуалните или самохрани луѓе да соработуваат во борбата за минимално почитување.

Би бил заинтересиран затоа што секој што знае такви организации ме контактирал.

Најдобри почит,

асаф бениамини

Пост Скрипум. 1 ) Можете да ме контактирате со користење на мојот телефонски број: 972-58-6784040.

2 ) Подетални информации за мене може да се најдат на мојата веб-страница: https://www.disability55.com