Организации за необвързани

Роден съм на 11 ноември, 1972 г. - и аз съм човек с увреждания, живеещ в Държавата Израел и страдащ от редица хронични заболявания, поради които не мога да се върна на пазара на труда.

За съжаление, държавата Израел не предлага разумни решения на хората с увреждания в жилищни ситуации. Моето положение и положението на други хора, които живеят сами и неженени без деца, са особено тежки, а също и по отношение на други нуждаещи се хора.

Търся организации, които работят или се борят за социалните права на отделни или самотни хора, които да си сътрудничат в борбата за минимално уважение.

Ще ми е интересно, защото всеки, който познава подобни организации, се е свързал с мен.

С най-добри пожелания,

асаф бенямини

Post Scriptum. 1 ) Можете да се свържете с мен на моя телефонен

номер: 972-58-6784040.

2 ) По-подробна информация за мен може да бъде намерена на моя уебсайт: https://www.disability55.com