Ochranná opatření pro zdravotně postižené

Žijeme dnes (tato slova píšu ve středu 21. června 2023) v realitě, ve které dochází k bezpečnostním incidentům různého druhu – jak ve Státu Izrael, tak i na jiných místech světa.

Když je člověk napaden při takovém incidentu jsou, jak víme, 2 možné reakce: Jedna je samozřejmě bojovat s útočníky - a druhá je utéct.

Až na to, že když jde o postiženého, ​​který se ocitne v takové situaci. situace – velmi často není možná ani jedna z těchto dvou reakcí – a tak vzniká smrtelná past. A co víc: u mnoha handicapovaných lidí tělesné postižení neumožňuje postiženému držet zbraň pro sebeobranu

Z těchto důvodů může být prostor pro otevřené zvažování ochranných opatření, která postižená osoba

A za předpokladu, že takové ochranné opatření, bude-li a až bude vyvinuto, by mohlo být také zneužito některým z postižených (protože na rozdíl od přijímaných stigmat není postižený vždy ' chudý“ nebo „dobrý člověk“) by se také mělo zamyslet nad stanovením kritérií, podle kterých budou osoby se zdravotním postižením oprávněny přijímat nebo používat taková ochranná opatření a jaké podmínky.

Autorem je Assaf Binyamini, obyvatel čtvrti Kirjat Menachem v Jerusalem-Israel.


Další informace o autorovi této zprávy:

https://www.disability55.com