Návrhy výskumu

Ako je známe, študenti v rôznych oblastiach niekedy hľadajú výskumné témy v oblasti, ktorú študujú.

Cieľom je vytvoriť „porušenie“" stránka medzi ľuďmi (nielen akademickými pracovníkmi), ktorí ponúknu nápady na výskumné témy v rôznych oblastiach, a študentmi, ktorí môžu tieto témy použiť na svoj výskum.

Poznamenám, že nie som akademik alebo absolvent žiadnej akademickej alebo univerzitnej inštitúcie.

Keďže nie som profesionál v rôznych oblastiach výpočtovej techniky a vzhľadom na môj nízky príjem nemôžem urobiť taký projekt praktickým spôsobom.

V každom prípade ma každý, kto chce projekt rozvíjať, bude môcť kontaktovať podľa osobných údajov, ktoré tu pripájam.

S pozdravom,

Zhromaždené po mojej pravici.

Post Scriptum: Osobné údaje pre kontakt:

1) Telefónne číslo: 972-58-6784040.

2) Moja webová stránka: https://www.disability55.com/