mungesa e mbrojtjes

Herë pas here mendoj një ide për një lloj produkti dhe e ngarkoj në internet.

Por ka një problem: i gjithë procesi i shndërrimit të një ideje në produkt kushton shumë para. Meqenëse jam një person që jetoj me të ardhura shumë të ulëta (ndihma e invaliditetit nga Instituti Kombëtar i Sigurimeve), nuk kam mundësi të paguaj për të. Dhe për më tepër: duke pasur parasysh ashpërsinë e situatës sime, edhe zbritjet shumë të larta thjesht nuk do të ndihmojnë.

Unë gjithashtu nuk kam aftësi për të mbrojtur një ide, pasi për të mbrojtur një ide nevojitet një punë e organizuar me një zyrë të redaktorët e patentave - dhe unë nuk mund të paguaj as për këtë.

Kështu pyes veten nëse aftësia për të promovuar idetë e produkteve duhet të rezervohet vetëm për të pasurit.

*Për më shumë informacion rreth meje:

https://www.disability55.com