Mga organisasyong walang asawa

Ipinanganak ako noong Nobyembre 11, 1972 - at ako ay isang taong may kapansanan na naninirahan sa Estado ng Israel at dumaranas ng sunud-sunod na mga malalang sakit dahil dito hindi ako makabalik sa labor market.

Sa kasamaang palad, ang Estado ng Israel ay hindi nag-aalok anumang makatwirang solusyon sa mga taong may kapansanan sa mga sitwasyon sa pabahay. Ang aking sitwasyon at ng ibang mga tao na namumuhay nang mag-isa-single at single na walang anak ay partikular na malubha, at kaugnay din ng ibang nangangailangang tao.

Naghahanap ako ng mga organisasyong nagtatrabaho o nakikipaglaban para sa mga karapatang panlipunan ng indibidwal o solong mga tao upang makipagtulungan sa pakikipaglaban para sa kaunting paggalang.

Magiging interesado ako dahil nakipag-ugnayan sa akin ang sinumang nakakaalam ng gayong mga organisasyon.

Best regards,

assaf benyamini

Post Scriptum. 1) Maaari kang makipag-ugnayan sa akin gamit ang aking numero ng telepono: 972-58-6784040.

2) Ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa akin ay matatagpuan sa aking website:  https://www.disability55.com