Mesurau amddiffyn i'r anabl

Un tro dwi'n meddwl am syniad am ryw fath o gynnyrch, a dwi'n ei uwchlwytho i'r Rhyngrwyd.

Ond mae yna broblem: mae'r holl broses o droi syniad yn gynnyrch yn costio llawer o arian. Gan fy mod yn berson sy'n byw ar incwm isel iawn (lwfans anabledd gan y Sefydliad Yswiriant Gwladol) ni allaf fforddio talu amdano. A beth sy'n fwy: o ystyried difrifoldeb fy sefyllfa, ni fydd gostyngiadau uchel iawn hyd yn oed yn helpu.

Nid oes gennyf ychwaith y gallu i amddiffyn syniad, oherwydd er mwyn amddiffyn syniad mae angen gwaith trefnus gyda swyddfa o golygyddion patent - ac ni allaf dalu am hynny ychwaith.

Felly tybed a ddylai'r gallu i hyrwyddo syniadau am gynnyrch gael ei gadw ar gyfer y cyfoethog yn unig.

*Am ragor o wybodaeth amdanaf:

https://www.disability55.com