Medidas de protección para persoas con discapacidade

Vivimos hoxe (escribo estas palabras o mércores 21 de xuño de 2023) nunha realidade na que se producen incidentes de seguridade de diversa índole, tanto no Estado de Israel como noutros lugares do mundo.
Cando unha persoa é atacada en tal incidente, hai, como sabemos, dúas posibles respostas: unha é, por suposto, loitar cos atacantes, e a segunda fuxir.
Excepto que cando se trata dunha persoa con discapacidade que se atopa en tal unha situación -moitas veces ningunha destas dúas reaccións é posible- e, así, créase unha trampa mortal. E ademais: para moitas persoas con discapacidade, a discapacidade física non permite que a persoa que padece a discapacidade poida levar unha pistola para defenderse.
Por estes motivos, pode haber espazo para a consideración aberta das medidas de protección que a persoa discapacitada debe adoptar. podería utilizarse en tal situación.
E no suposto de que tal medida de protección, se e cando se desenvolva, podería tamén ser abusada por algúns dos minusválidos (porque, ao contrario dos estigmas aceptados, unha persoa con discapacidade non sempre é " pobre" ou "unha boa persoa") tamén se debería pensar en establecer criterios sobre cales as persoas con discapacidade terán dereito a recibir ou utilizar tales medidas de protección, e que Condicións.
O escritor é Assaf Binyamini, un residente do barrio de Kiryat Menachem. en Xerusalén-Israel.

Para obter máis información sobre o autor desta mensaxe:

https://www.disability55.com