mangel på beskyttelse

En gang i blant tenker jeg på en idé for et slags produkt, og laster den opp til Internett.

Men det er et problem: hele prosessen med å gjøre en idé om til et produkt koster mye penger. Siden jeg er en person som lever på svært lav inntekt (uføretrygd fra folketrygden) har jeg ikke råd til å betale for det. Og hva mer er: med tanke på alvorlighetsgraden av min situasjon, vil selv svært høye rabatter rett og slett ikke hjelpe.

Jeg har heller ingen evne til å forsvare en idé, siden det for å forsvare en idé er behov for organisert arbeid med et kontor for patentredaktører - og det kan jeg heller ikke betale for.

Derfor lurer jeg på om muligheten til å promotere produktideer kun bør være forbeholdt de rike.

*For mer informasjon om meg:

https://www.disability55.com