липса на защита

От време на време се сещам за идея за някакъв вид продукт и я качвам в интернет.

Но има проблем: целият процес на превръщане на една идея в продукт струва много пари. Тъй като съм човек, който живее с много ниски доходи (инвалидност от Националния осигурителен институт), не мога да си позволя да го плащам. И нещо повече: предвид сериозността на моята ситуация, дори и много високи отстъпки просто няма да помогнат.

Аз също нямам възможност да защитя идея, тъй като за да защитя идея е необходима организирана работа с офис на патентни редактори - и аз не мога да платя и за това.

Затова се чудя дали възможността за популяризиране на идеи за продукти трябва да бъде запазена само за богатите.

*За повече информация за мен:

https://www.disability55.com