Leeke guramalar

11-nji noýabrda doguldym, 1972 - we men Ysraýyl döwletinde ýaşaýan we zähmet bazaryna gaýdyp bilmeýän hroniki kesellerden ejir çekýän maýyp adam.

Gynansagam, Ysraýyl döwleti ýaşaýyş jaý ýagdaýlarynda maýyplar üçin amatly çözgütleri teklip etmeýär. Meniň ýagdaýym we ýeke özi ýaşaýan we çagasyz ýeke ýaşaýan beýleki adamlar, esasanam agyr, beýleki mätäç adamlar bilen baglanyşykly.

Aýry-aýry ýa-da ýeke adamyň sosial hukuklary üçin işleýän ýa-da göreşýän guramalary minimal hormat üçin göreşde hyzmatdaşlyk etmek üçin gözleýärin.

Men gyzyklanardym, sebäbi şeýle guramalary tanaýan her kim meniň bilen habarlaşdy.

Iň gowy salam,

asaf benyamini

Scriptazgy ýazyň. 1 ) Telefon belgimi ulanyp, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz: 972-58-6784040.

2 ) Men hakda has jikme-jik maglumatlary web sahypamda tapyp bilersiňiz: https://www.disability55.com