хамгаалалт дутмаг

Хааяа нэг төрлийн бүтээгдэхүүний санаа бодогдож, түүнийгээ интернетэд оруулдаг

Гэхдээ нэг асуудал бий: санааг бүтээгдэхүүн болгох бүх үйл явц нь маш их мөнгө шаарддаг. Би маш бага орлоготой (Үндэсний Даатгалын Хүрээлэнгээс олгодог тахир дутуугийн тэтгэмж) амьдардаг хүн учраас төлөх боломжгүй. Мөн үүнээс гадна: Миний нөхцөл байдлын ноцтой байдлыг харгалзан үзэхэд маш өндөр хөнгөлөлтүүд ч тус болохгүй.

Би ч гэсэн санаагаа хамгаалах чадваргүй, учир нь санаагаа хамгаалахын тулд офистой зохион байгуулалттай ажил хийх шаардлагатай байдаг. патент засварлагчид - мөн би үүнийг төлж чадахгүй.

Тиймээс би бүтээгдэхүүний санааг сурталчлах чадвар нь зөвхөн баячуудад зориулагдсан байх ёстой гэж би бодож байна.

*Миний тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

https://www.disability55.com