ინვალიდის ამბავი

ისრაელში ინვალიდთა ბრძოლა დიდი ხანია გრძელდება და ჩვენ ჯერაც არ გადაგვიხდია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აგრძელებენ ბრძოლას თავიანთი უფლებებისთვის და ყველა იმ დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ სჭირდებათ, რათა იყვნენ საზოგადოების ნაწილი და ისარგებლონ ყველა მათი უფლებით, როგორც ისრაელის სხვა მოქალაქეები.

ბოლო ათწლეულში ისრაელში ინვალიდთა ბრძოლაში მნიშვნელოვანი წინსვლა მოხდა. მაგალითად, დაარსდა მრავალი ორგანიზაცია, რომლებიც ცდილობენ დაეხმარონ ინვალიდებს თავიანთი უფლებების განხორციელებაში ისრაელის სახელმწიფოს ხელისუფლების წინაშე.

ასევე, მიიღეს მნიშვნელოვანი კანონმდებლობა ინვალიდთა სფეროში ისრაელში, როგორიცაა კანონის ამოქმედება, რომელმაც გარკვეულწილად გააუმჯობესა ყოველთვიურად მიღებულ თანხებს, ასევე შშმ პირთა უფლებების კანონის ამოქმედება. ეს კანონმდებლობა ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებსა და სტატუსს და ადასტურებს, რომ სახელმწიფო სერიოზულად უყურებს ინვალიდთა ბრძოლას.

თუმცა გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ყოველდღიურად კვლავ აწყდებიან ბევრ შეზღუდვასა და გამოწვევას და მათ ხშირად არ აქვთ ის ინსტრუმენტები და შესაძლებლობები, რომლებიც საჭიროა ისრაელის საზოგადოების ნაწილისთვის. მიუხედავად არსებული მიღწევებისა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კვლავ ექმნებათ სირთულეები განათლებაზე, დასაქმებაზე, ჯანდაცვის სერვისებზე და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადაპტირებული ხელმისაწვდომობის მოპოვებაში.

მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეიძლება შეექმნათ სირთულეები საზოგადოებრივ და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე წვდომისას, რის გამოც თითოეულ მათ საქმიანობას ექნება უფრო მაღალი ფინანსური ღირებულება, ვიდრე არაინვალიდი მოქალაქის საქმიანობას. ასევე, მათ შეუძლიათ მიიღონ შეზღუდული საგანმანათლებლო ტრენინგი, ამიტომ ამ სფეროში სამუშაოს შოვნა მათთვის უფრო რთული იქნება. ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს შეიძლება დაზიანდეს სხეულის ნაწილები, რომლებიც მათ ყოველდღიური დავალებების შესასრულებლად სჭირდებათ და ამიტომ საჭიროებენ დამატებით დახმარებას ყოველდღიური ფუნქციის სწორად შესასრულებლად.

ამ გამოწვევების გადასაჭრელად სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მეტი რესურსი და მხარდაჭერა მათთვის, ვისაც ეს სჭირდება, ასევე ხელი შეუწყოს ინვალიდებთან და მათ უფლებებთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და კანონების შესახებ. სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს თანასწორობასა და ხელმისაწვდომობას ისრაელის ყველა მოქალაქისთვის და დაეხმაროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გახდნენ მისი ნაწილი.

ჩვენ, როგორც შშმ პირებს, რომლებიც ამ საკითხების პოპულარიზაციას ვცდილობთ, მეტი მხარდაჭერა და დახმარება გვჭირდება.

მე ვამაგრებ აქ ჩემი ვებსაიტის ბმულს, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია ბრძოლის შესახებ და პირადად ჩემს შესახებ, ასევე ლინკს, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ შემოწირულობები.

Საუკეთესო სურვილებით,

ასაფ ბინიამინი-ბრძოლის მონაწილე 2007 წლიდან.

ბმული ჩემს ვებსაიტზე:  https://www.disability55.com/

შემოწირულობის ლინკი:   paypal.me/assaf148