הצעת מוצר

אני אזרח ישראלי, ונולדתי בסוף שנת 1972. במקרים רבים בהם אני מזמין מוצרי חשמל לביתי אני נתקל בבעיה: כאשר אני זקוק לעזרה בהבאת המוצר למקום המתאים בביתי, פעולה אותה אני לא יכול לעשות בכוחות עצמי בשל נכותי הגופנית, אין בנמצא כל דרך לקבל את העזרה. אני מתגורר לבדי ואין לידי אדם נוסף שיוכל לסייע, ואין שום עמותה, ארגון או משרד ממשלתי במדינת ישראל שיכולים לסייע במקרה כזה.

אציין כי גם החברות שמייצרות או מובילות מוצרי חשמל בישראל מסרבות בתוקף לסייע-ואפילו אם מציעים להם תשלום על כך. כמובן שבמעט המקרים בהם אני כן מצליח למצוא חברה שתהיה מוכנה לסייע בכך אני נאלץ תמיד לשלם על כך מחיר מופקע בהיותי לקוח שבוי ללא אלטרנטיבות נוספות.

זה המצב נכון לזמן כתיבת שורות אלו, ה-9 לספטמבר 2023 במדינת ישראל-אינני יודע מה המצב בתחום זה במדינות או אזורים מאחרים בעולם.

בכל מקרה אני קורא לחברות שמייצרות או מובילות מוצרי חשמל להציע לנכים גם את השירות של התקנה או הבאת המוצר למקום מסוים בבית-וזאת בכדי למנוע את כל המציאות אותה תיארתי כאן.

בברכה,

אסף בנימיני.

נ.ב. 1)מספר הטלפון שלי:  058-6784040.

2)אתר האינטרנט שלי:   https://www.disability55.com/