החתמת עצומה

אני כתבתי באתר www.atzuma.co.il עצומה למען הגדלת סכום הסיוע שמקבלים נכים ופגועי נפש שמתגוררים בקהילה לצורך תשלום שכר-דירה. העצומה מופנית אל שר האוצר, מר ישראל כ"ץ-וכן אל שר הבינוי והשיכון-מר יעקב ליצמן. להלן קישור לעצומה:  https://www.atzuma.co.il/diurlenechim

האם תסכימו לחתום על העצומה או לסייע בהפצתה?