"Första höger"-systemet.

Inom patentutarbetningen, det finns en verklighet där de som tänker på en viss idé och sedan publicerar den inte får någon kompensation - och det är om och när idén blir en framgångsrik produkt.

Som känt är de som får all kompensation och kredit samma människor som stal idén och utvecklade den, samtidigt som de presenterade idén som sin ursprungliga idé, så att säga. Detta orsakar naturligtvis orättvisa för dem som kom med idén i första hand.

Jag kräver att det inrättas ett företag som kommer att utveckla ett system som kallas "first of right" - ett system vars syfte är att lokalisera den första personen, eller den första gruppen människor som tänkte på idén, om och när den blev en framgångsrik produkt, och att arbeta för att uttömma rättigheterna för de människor från vilka idén stulits för att låta dem få en ordentlig återkomst för den.

Jag kommer att notera att:

1 ) Jag är inte en professionell inom patentredigering.

2 ) Detta är bara en första idé som jag tänkte på.

3 ) Jag är en person som lever med en mycket låg inkomst - ett funktionshinder från National Insurance Institute, och jag kan inte investera några pengar i utvecklingen av sådan programvara eller ett system.

4 ) Jag är en person som lever på en mycket låg inkomst - ett funktionshinder från National Insurance Institute. Därför kan jag inte investera några medel i utvecklingen av ett sådant system.

Post Scriptum:

1 ) Mitt telefonnummer: 972-58-6784040.

2 ) Mina webbplatser: disability55.com och: scammers-out.com och: assaf-permalinks.com