Forskningsförslag

Som välkänt letar studenter inom olika områden ibland efter forskningsämnen inom det område de studerar.

Tanken är att inrätta ett "brott" webbplats mellan människor (och inte bara akademiker) som kommer att erbjuda idéer för forskningsämnen inom olika områden och studenter som kan använda dessa ämnen för sin forskning.

Jag kommer att notera att jag inte är akademiker eller examen vid någon akademisk institution eller universitetsinstitution.

Eftersom jag inte är en professionell inom de olika datorområdena och med tanke på min låga inkomst kan jag inte göra ett sådant projekt på ett praktiskt sätt.

I alla fall kan alla som vill utveckla projektet kontakta mig enligt de personuppgifter som jag bifogar här.

Vänliga hälsningar,

Samlad till höger.

Post Scriptum: Personliga uppgifter för kontakt:

1) Telefonnummer: 972-58-6784040.

2) Min webbplats: https://www.disability55.com/