Een gehandicapt verhaal

De strijd van gehandicapten in Israël is al lang aan de gang en we hebben nog steeds niet betaald. Gehandicapten blijven vechten voor hun rechten en voor alle hulp en steun die ze nodig hebben om deel uit te maken van de samenleving en al hun rechten te genieten zoals elke andere Israëlische burger.

In de afgelopen tien jaar zijn er enkele belangrijke vorderingen gemaakt in de strijd van gehandicapten in Israël. Zo zijn er een aantal organisaties opgericht die gehandicapten proberen te helpen bij het uitoefenen van hun rechten tegenover de autoriteiten in de staat Israël.

Ook werden belangrijke wetgevingen aangenomen op het gebied van gehandicapten in Israël, zoals de goedkeuring van een wet die de hoeveelheid geld die we elke maand ontvangen enigszins verbeterde, evenals de goedkeuring van de wet op de rechten van mensen met een handicap. Deze wetgeving bevordert de rechten en status van gehandicapten en bewijst dat de staat de strijd van gehandicapten serieus neemt.

Er is echter nog veel te doen. Gehandicapten worden dagelijks nog steeds geconfronteerd met veel beperkingen en uitdagingen, en het ontbreekt hen vaak aan de middelen en kansen die ze nodig hebben om deel uit te maken van de Israëlische samenleving. Ondanks de bestaande vooruitgang ondervinden gehandicapten nog steeds moeilijkheden bij het verkrijgen van aangepaste toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidsdiensten en het dagelijks leven.

Gehandicapten kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot het openbaar vervoer en het openbaar vervoer, zodat elk van hun activiteiten hogere financiële kosten met zich meebrengt dan de activiteit van een niet-gehandicapte burger. Ook kunnen ze een beperkte opleiding krijgen, waardoor het voor hen moeilijker kan zijn om een ​​baan in het veld te vinden. Ook kunnen gehandicapten gewond raken aan lichaamsdelen die ze nodig hebben om dagelijkse taken uit te voeren, en hebben daarom extra hulp nodig om de dagelijkse functie goed uit te voeren.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet de staat meer middelen en ondersteuning bieden aan degenen die dat nodig hebben, en informatie en wetten met betrekking tot gehandicapten en hun rechten promoten. De staat moet optreden om gelijkheid en toegang voor elke Israëlische burger te bevorderen en gehandicapten te helpen er deel van uit te maken.

Wij, als mensen met een handicap die deze kwesties proberen te promoten, hebben meer steun en hulp nodig.

Ik voeg hier een link toe naar mijn website waar je meer gedetailleerde informatie kunt krijgen over de strijd en over mij persoonlijk, evenals een link waarmee je kunt doneren.

Hartelijke groeten,

Assaf Binyamini - Deelnemer aan de strijd sinds 2007.

Link naar mijn website:  https://www.handicap55.com/

Donatielink:  paypal.me/assaf148