Đề xuất nghiên cứu

Như đã biết, sinh viên trong các lĩnh vực khác nhau đôi khi tìm kiếm các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực họ đang nghiên cứu.

Ý tưởng là thiết lập kết nối “" trang web giữa mọi người (và không chỉ các học giả), những người sẽ đưa ra ý tưởng cho các chủ đề nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau và sinh viên có thể sử dụng các chủ đề này cho nghiên cứu của họ.

Tôi sẽ lưu ý rằng tôi không phải là một học giả hoặc tốt nghiệp của bất kỳ tổ chức học thuật hoặc đại học.

Vì tôi không phải là một chuyên gia trong các lĩnh vực điện toán khác nhau và với thu nhập thấp, tôi không thể thực hiện một dự án như vậy một cách thực tế.

Trong mọi trường hợp, bất cứ ai muốn phát triển dự án sẽ có thể liên hệ với tôi theo các chi tiết cá nhân tôi đính kèm ở đây.

Trân trọng,

assaf benyamini.

Bài viết. thông tin cá nhân của tôi để liên lạc:

1) Số điện thoại: 972-58-6784040.

2) Trang web của tôi: https://www.disability55.com/