د ساتنې نشتوالی

یو وخت زه د یو ډول محصول لپاره د یوې مفکورې په اړه فکر کوم، او زه یې انټرنیټ ته پورته کوم.

مګر یوه ستونزه شتون لري: په محصول کې د نظر بدلولو ټوله پروسه ډیرې پیسې لګوي. څرنګه چې زه یو سړی یم چې په خورا ټیټ عاید کې ژوند کوم (د ملي بیمې انسټیټیوټ څخه د معلولیت تخصیص) زه نشم کولی د دې لپاره پیسې ورکړم. او نور څه دي: زما د وضعیت د شدت په پام کې نیولو سره، حتی خورا لوړ تخفیف به مرسته ونه کړي.

زه هم د یوې مفکورې د دفاع توان نه لرم، ځکه چې د یوې مفکورې د دفاع لپاره د دفتر سره منظم کار ته اړتیا ده. د پیټینټ مدیران - او زه د هغې لپاره هم پیسې نشم کولی.

پدې توګه زه حیران یم چې ایا د محصول نظریاتو ته وده ورکولو وړتیا باید یوازې د بډایه خلکو لپاره خوندي وي.

*زما په اړه د نورو معلوماتو لپاره:

https://www.disability55.com