Cynigion ymchwil

Fel sy'n hysbys, mae myfyrwyr mewn amrywiol feysydd weithiau'n chwilio am bynciau ymchwil yn y maes maen nhw'n ei astudio.

Y syniad yw sefydlu "torri" safle rhwng pobl (ac nid academyddion yn unig) a fydd yn cynnig syniadau ar gyfer pynciau ymchwil mewn amrywiol feysydd a myfyrwyr sy'n gallu defnyddio'r pynciau hyn ar gyfer eu hymchwil.

Sylwaf nad wyf yn academydd nac wedi graddio mewn unrhyw sefydliad academaidd neu brifysgol.

Gan nad wyf yn weithiwr proffesiynol yn y gwahanol feysydd cyfrifiadurol, ac o ystyried fy incwm isel, ni allaf wneud prosiect o'r fath mewn ffordd ymarferol.

Beth bynnag, bydd unrhyw un sydd am ddatblygu'r prosiect yn gallu cysylltu â mi yn unol â'r manylion personol rwy'n eu hatodi yma.

Cofion gorau,

Wedi'i gasglu yn fy ochr dde.

Ôl Scriptum: Manylion personol ar gyfer cyswllt:

1) Rhif ffôn: 972-58-6784040.

2) Fy Gwefan: https://www.disability55.com/