Các tổ chức đơn lẻ

Tôi sinh ngày 11 tháng 11, Năm 1972 - và tôi là một người tàn tật sống ở Nhà nước Israel và mắc một loạt các bệnh mãn tính vì tôi không thể quay lại thị trường lao động.

Thật không may, Nhà nước Israel không đưa ra bất kỳ giải pháp hợp lý nào cho người khuyết tật trong các tình huống nhà ở. Tình hình của tôi và của những người khác sống một mình và độc thân không có con là đặc biệt nghiêm trọng, và cũng liên quan đến những người nghèo khác.

Tôi đang tìm kiếm các tổ chức hoạt động hoặc đấu tranh cho các quyền xã hội của cá nhân hoặc người độc thân để hợp tác trong cuộc đấu tranh vì sự tôn trọng tối thiểu.

Tôi sẽ quan tâm bởi vì bất cứ ai biết các tổ chức như vậy đã liên lạc với tôi.

Trân trọng,

assaf benyamini

Bài viết. 1 ) Bạn có thể liên hệ với tôi bằng số điện thoại của

tôi: 972-58-6784040.

2 ) Thông tin chi tiết hơn về tôi có thể được tìm thấy trên trang web của tôi: https://www.disability55.com