Các biện pháp bảo vệ người khuyết tật

Chúng ta đang sống ngày hôm nay (tôi viết bài này vào thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023) trong một thực tế trong đó có nhiều sự cố an ninh thuộc nhiều loại khác nhau - cả ở Nhà nước Israel và các nơi khác trên thế giới.

Khi một người bị tấn công trong một sự kiện như vậy, như chúng ta biết, có hai lựa chọn phản ứng: một là, tất nhiên, để vật lộn với những kẻ tấn công - và hai là chạy trốn.

Tuy nhiên, khi nói đến một người khuyết tật thấy mình trong tình huống như vậy, rất thường thì cả hai phản ứng này đều không thể xảy ra - do đó tạo ra một cái bẫy chết chóc. Hơn nữa, đối với nhiều người khuyết tật, khuyết tật về thể chất không cho phép một người khuyết tật cầm súng để tự vệ.

Vì những lý do này, có thể thích hợp để xem xét mở các biện pháp bảo vệ mà người khuyết tật có thể sử dụng trong tình huống như vậy.

Và giả sử rằng một phương tiện bảo vệ như vậy, nếu và khi nó được phát triển, cũng có thể bị lạm dụng bởi một số người khuyết tật (vì, trái với sự kỳ thị được chấp nhận, người khuyết tật không phải lúc nào cũng là "người nghèo" hay "người tốt"), chúng ta cũng nên suy nghĩ về việc thiết lập các tiêu chí về việc người khuyết tật nào sẽ có quyền nhận hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ đó, và trong những điều kiện nào.

Tác giả là Assaf Binyamini, một cư dân của khu phố Kiryat Menachem của Jerusalem-Israel.

Để biết thêm thông tin về tác giả của thông báo này:

https://www.disability55.com