bristande skydd

Då och då tänker jag på en idé för någon sorts produkt och laddar upp den till Internet.

Men det finns ett problem: hela processen att förvandla en idé till en produkt kostar mycket pengar. Eftersom jag är en person som lever på en väldigt låg inkomst (handikappersättning från Riksförsäkringsverket) har jag inte råd att betala för det. Och vad mer är: med tanke på hur allvarlig min situation är, hjälper inte ens mycket höga rabatter helt enkelt.

Jag har inte heller någon förmåga att försvara en idé, eftersom det för att försvara en idé behövs ett organiserat arbete med ett kontor av patentredaktörer – och det kan jag inte betala för heller.

Därför undrar jag om möjligheten att marknadsföra produktidéer endast bör reserveras för de rika.

*För mer information om mig:

https://www.disability55.com