Beskyttelsestiltak for funksjonshemmede

Vi lever i dag (jeg skriver disse ordene onsdag 21. juni 2023) i en virkelighet der det er sikkerhetshendelser av ulike slag - både i staten Israel og andre steder i verden.

Når en person blir angrepet i en slik hendelse er det som kjent 2 mulige reaksjoner: Det ene er selvfølgelig å slite med angriperne - og det andre er å stikke av

Bortsett fra at når det gjelder en funksjonshemmet person som befinner seg i slike en situasjon – svært ofte er ingen av disse to reaksjonene mulig – og dermed skapes en dødsfelle. Og dessuten: For mange funksjonshemmede tillater ikke den fysiske funksjonshemmingen den som lider av funksjonshemmingen å holde en pistol for selvforsvar.

Av disse grunnene kan det være rom for åpen vurdering av beskyttelsestiltak som den funksjonshemmede personen kan brukes i en slik situasjon.

Og under forutsetning av at et slikt beskyttelsestiltak, hvis og når det utvikles, også kan bli misbrukt av noen av de funksjonshemmede (fordi, i motsetning til de aksepterte stigmaene, er en funksjonshemmet person ikke alltid ' fattig' eller 'en god person') bør man også tenke på å etablere kriterier for hvilke funksjonshemmede som vil ha rett til å motta eller bruke slike beskyttelsestiltak, og hvilke vilkår.

Skrifteren er Assaf Binyamini, bosatt i nabolaget Kiryat Menachem i Jerusalem-Israel.


For mer informasjon om forfatteren av denne meldingen:

https://www.disability55.com