แนวคิดซอฟต์แวร์

ถึง:

หัวข้อ: แนวความคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

เรียนท่านผู้ชายหรือท่านผู้หญิง

เมื่อไม่นานมานี้ (ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563)  ผมพยายามหาดูว่าเสิร์ชเอนจินที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากชื่อบุคคล ชื่อบริษัท หรือชื่อโดเมน อีเมลแอดเดรส ฯลฯ ได้หรือไม่

หลังจากที่ได้สอบถามบริษัทที่ให้บริการทางเทคโนโลยีหลายแห่ง ผมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอาจไม่มีซอฟต์แวร์ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผมขอถามท่านว่า มีขั้นตอนการสั่งซื้อบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเรื่องดังกล่าวจากบริษัทซอฟต์แวร์หรือไม่ และผมขอเป็นหุ้นส่วนได้หรือไม่

ผมขอขอบคุณหากคุณจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อัสซาฟ เบนยามินิ

115 ถนนคอสตา ริกา

ทางเข้า เอ อพาร์ทเมนท์ 4

คีร์ยัต เมนาเคม

หมายเลขโทรศัพท์: บ้าน -+972-2-6427757. มือถือ: +972-52-4575172

แฟกซ์ -+972-77-2700076

ป.ล.

เลขประจำตัวประชาชนของผม: 029547403

2) อีเมลแอดเดรส

029547403@walla.co.il

asb783a@gmail.com

assaf197254@yahoo.co.il

is.benyamini@yandex.com

a32assaf@outlook.com

assaf002@mail2world.com

3) โปรดทราบว่าผมเป็นผู้พิการซึ่งได้รับเงินค่าครองชีพจากประกันสังคม และด้วยเหตุนี้ ความสามารถของผมในการจ่ายเงินงวดแรกเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวจึงยังคงจำกัดและยังเป็นปัญหา และผมก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ และผมก็ไม่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเอง

4) ที่บ้านของผม ผมใช้คอมพิวเตอร์รุ่น

โพรเซสเซอร์ อินเทล ® คอร์ TM ไอ5-3470  ซีพียู @ 3.20 กิกะเฮิร์ตซ์

หน่วยความจำที่ติดตั้ง (แรม): 8 กิกะไบต์

(สามารถใช้ได้ 7.88 กิกะไบต์)

วินโดวส์ 10 แบบ 64 บิท และตัวประมวลผลแบบ 64 บิท

ชื่อคอมพิวเตอร์: พีซี-111886-

ผมเช่ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาก "Meta'amei Michshuv" (ซึ่งหมายถึง “ผู้ดัดแปลงคอมพิวเตอร์”)

5) ผมใช้ระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์ 10 แบบ 64 บิท

6) ผมค้นหาเว็บไซต์โดยใช้โครม และใช้การขยายหน้าจอให้ใหญ่เนื่องจากมีปัญหาด้านการมองเห็น

7) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผม: บริษัท “ฮอต”

8) ผมขอแนบลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชื่อว่า “นิตเกเบอร์” (“เราจะพิชิต” ในภาษาฮีบรู) ซึ่งผมได้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

http://www.nitgaber.com /

กรรมการและผู้ก่อตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวนี้คือ นาง ทาเทียนา คาดอชคิน ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข

+972-52-3708001 วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสในระหว่าง 11.00 น. ถึง 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดตามศาสนายิวและโอกาสพิเศษต่าง ๆ

9) ประวัติย่อของผมมีดังนี้

ประวัติส่วนตัว: อัสซาฟ บินยามินิ

วันเกิด: 11.11. 2515

ที่อยู่: 115 ถนนคอสตา ริกา คีร์ยัต เมนาเคม

หมายเลขโทรศัพท์:

บ้าน -+972-2-6427757. มือถือ: +972-52-4575172

แฟกซ์ -+972-77-2700076

การศึกษา: ศึกษา 10 ปี และสมัครเข้าเรียนบางรายวิชา

การเกณฑ์ทหาร: ได้รับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์

ประสบการณ์ทางอาชีพ:

2534 – ทำงานเป็นช่างไม้ “อาร์.เอส.ที.” (ทางใต้ของเทล อาวีฟ)

2541- 2548- ทำงานในหอสมุดแห่งชาติ ช่วยบรรณารักษ์ในงานต่าง ๆ

2551-2553 – ทำงานที่ร้านอัญมณีและเครื่องกีฬา “เอบีซีดี”

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 – ทำงานที่บริษัทคอมพิวเตอร์ เอชเอ็ม ซอฟต์

กิจกรรมอาสา:

ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ

เป็นอาสามัครในศูนย์เพื่อการปฏิบัติตามสิทธิ์ของเทศบาลเยรูซาเล็ม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ต้องการ

ข้อมูลทั่วไป: มีแรงจูงใจสูง มีความสามารถในภาษาเขียนและภาษาพูดในระดับสูง การปรับตัวและการแก้ไขปัญหา

มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรเพื่อสังคมมานาน

มีปัญหาเนื่องด้วยความพิการของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถยกของหนักและยืนด้วยเท้าเป็นเวลานานได้

10) ผมขอแจ้งว่าผมพูดภาษาฮีบรูเป็นภาษาแม่ และมีความรู้ในเรื่องภาษาอื่น ๆ น้อยมาก (ยกเว้นภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย ภาษาฝรั่งเศสในระดับน้อยมาก และไม่มีความรู้ภาษาอื่นเลย) ด้วยเหตุนี้ หากผมได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ/หรือ การเป็นหุ้นส่วน ผมต้องการใช้ภาษาฮีบรูมากกว่าภาษาอื่น

11) ผมอยู่ภายใต้โปรแกรมการบำบัดดังนี้

สมาคม “เรียต” – สถานที่บำบัด “อาวิวิต”

6 ถนน อาวิวิต

คีร์ยัต เมนาเคม

เยรูซาเล็ม รหัสไปรษณีย์: 9650816

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานของสถานที่บำบัด

+972-2-6432551. หรือ :+972-2-6428351 .

อีเมลแอดเดรสของสถานบำบัด: avivit6@barak.net.il

12) ทางเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของสถานบำบัด “อาวิวิต” ตามที่ประชุมกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวในวันอังคารที่ 12.12.2560 ณ เวลา 13.30 น. ผมไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และ/หรือ พนักงานคนอื่นของสถานบำบัด “อาวิวิต” หรือสมาคม “เรียต”