عدم حفاظت

هر از چند گاهی به ایده ای برای نوعی محصول فکر می کنم و آن را در اینترنت آپلود می کنم.

اما یک مشکل وجود دارد: کل فرآیند تبدیل یک ایده به محصول هزینه زیادی دارد. از آنجایی که من فردی هستم که با درآمد بسیار کم زندگی می کنم (کمک هزینه از کارافتادگی از موسسه بیمه ملی) نمی توانم هزینه آن را پرداخت کنم. و چه چیزی بیشتر: با توجه به شدت وضعیت من، حتی تخفیف های بسیار بالا نیز کمکی نمی کند.

من همچنین توانایی دفاع از یک ایده را ندارم، زیرا برای دفاع از یک ایده نیاز به کار سازماندهی شده با یک دفتر ویراستاران ثبت اختراع - و من هم نمی توانم برای آن هزینه کنم.

بنابراین من نمی دانم که آیا توانایی ترویج ایده های محصول باید فقط برای ثروتمندان محفوظ باشد.

*برای اطلاعات بیشتر در مورد من:

https://www.disability55.com